Projekt nebyl v roce 2021 ze strany MŠMT zatím vyhlášen.

Distribuce pomůcek pokračuje

12. 2. 2021

Sportovní a technické pomůcky i oblečení byly předány už i v Olomouckém kraji, kde se o distribuci stará krajský garant projektu Sportuj ve škole a předseda Krajské rady AŠSK ČR Olomouckého kraje, RNDr. Štěpán Roch.

Z osobních setkání získáváme zpětnou vazbu, která je pro nás důkazem, že projekt Sportuj ve škole a činnost AŠSK ČR přispívá ke zkvalitnění sportovních aktivit na školách napříč Českou republikou. Obzvláště pak na školách, kde celkový počet dětí jen stěží dosahuje čísla 20. Takovou školou je například Základní škola Bratrušov. Malá vesnická škola, bez tělocvičny a pořádného hřiště, kde se ale snaží, jak to jen jde, vést děti ke sportu a trávení volného času venku při pohybových aktivitách. Děti ze Základní školy Bratrušov se nemohou účastnit vypisovaných soutěží družstev, neboť celkový počet dětí ve škole je 17 (6 - 11 let). Děti jsou ale moc šikovné (hlavně běžci) a díky projektu Sportuj ve škole budou možnosti sportovních aktivit trochu širší.

 

Zpět