Projekt nebyl v roce 2021 ze strany MŠMT zatím vyhlášen.

Letní kempy AŠSK 2021: upřesnění pro SŠ, SVČ a DDM

13. 4. 2021

Na základě výzvy AŠSK ČR se k účasti v projektu Letní kempy AŠSK 2021 přihlásily základní školy, střední školy, Střediska volného času a Domy dětí a mládeže. AŠSK ČR v minulém týdnu zaslala MŠMT dotaz, týkající se možného zapojení SŠ, SVČ a DDM do projektu ve spolupráci s oprávněným žadatelem AŠSK ČR.

Asociace obdržela od MŠMT okamžitou odpověď, kterou zveřejňujeme:

a) Výzva není určena pro žáky středních škol;

b) DDM a SVČ jsou oprávněnými žadateli. Pokud chtějí letní kemp realizovat, mohou žádat sami, nikoliv v rámci AŠSK.

Děkujeme Vám za pochopení této situace a věříme, že se setkáme při další spolupráci v oblasti školního sportu, pohybových aktivit a vzdělávání.

AŠSK ČR

Foto: Martin Štryncl, ZŠ Nová Paka Komenského

 

Zpět