Vážení účastníci projektu Sportuj ve škole,

dovolte mi, abych Vás s ohledem na aktuální situaci informovala o možnosti pokračování projektu Sportuj ve škole. Projekt v souladu s vyhlášenými opatřeními probíhá v základních školách v rámci školní družiny i nadále, při jeho realizaci je však nutné respektovat veškerá vyhlášená opatření MŠMT a Ministerstva zdravotnictví včetně opatření příslušné Krajské hygienické stanice.

Více než kdy jindy dnes vnímáme pozitivní roli sportu jako významného faktoru pro fungování zdravého těla i ducha: u dětí na I. stupni škol je pak naší společnou snahou podpořit sociální vazby jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti volnočasových aktivit.

Současně Vám v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření s lítostí oznamuji, že jsme nuceni přistoupit ke zrušení lektorských Seminářů Sportuj ve škole, naplánovaných na dny 14. října v Praze a 15. října v Holešově. Náhradní termíny Vám oznámíme v závislosti na vývoji situace a přijatých opatření.

V současné době finalizujeme sady sportovního oblečení lektorů a pomůcek pro přihlášené školy SVŠ: sady oblečení věnuje lektorům AŠSK ve spolupráci s partnerem Sportisimo, technické a sportovní pomůcky obdrží školy na základě přidělené dotace MŠMT. O způsobu předání zmíněného materiálu budete informováni v následujících měsících prostřednictvím sekretariátu AŠSK a krajských garantů projektu.

Děkuji Vám za podporu a za dosavadní spolupráci a přeji nám všem klidné dny.

Mgr. Svatava Ságnerová

Prezidentka Asociace školních sportovních klubů ČR, z. s.

Kategorie: Novinky