Novinky

Ani v červnu se cvičit nebude

Z důvodu stále trvajících hygienických opatření a omezení provozu školy a školní družiny cvičení v rámci projektu Sportuj ve škole 2019/2020 neprobíhá. Dovolujeme si připomenout, že smluvní dokumentace je uzavřena na kalendářní rok 2020, Smlouva o spolupráci a DPP lektorů mají platnost do 31.12.2020. Pokud to epidemiologická situace v ČR a s ní spojená Číst více…

Novinky

Projekt stále pozastaven

S ohledem na probíhající pandemickou situaci a s ní spojenými vládními opatřeními si Vás dovolujeme informovat, že lekce v rámci projektu „Sportuj ve škole“ aktuálně stále neprobíhají. AŠSK v souvislosti s předpokládaným návratem dětí do škol čeká na pokyny MŠMT, jakmile se bude moci opět začít cvičit, budeme vedení školy i lektory neprodleně informovat prostřednictvím Číst více…

Novinky

Newsletter č. 2

Vážení lektoři, na Vaše e-mailové adresy byl zaslán v pořadí již druhý Newsletter, kde se dozvíte informace o aktuálním dění v projektu Sportuj ve škole a odpovědi na často kladené otázky. Přejeme Vám pevné zdraví, optimismus a víru v lepší zítřky. Váš projektový tým

Novinky

Proplacení výkazů práce

Vážení účastníci projektu Sportuj ve škole, na základě zaslaných Výkazů práce, jejichž dodání probíhalo za mimořádných podmínek  do 3.4.2020, byly dne 17.4.2020 odeslány mzdy lektorům projektu. Mzdu obdrží ti lektoři, kteří mají všechny dokumenty včetně Výkazů práce za jednotlivé měsíce v databázi registrovány ve stavu přijaté- tj. jejich Výkaz práce s originálním Číst více…

Novinky

Aktuální situace SVŠ

Vážení účastníci projektu Sportuj ve škole, S ohledem na probíhající pandemickou situaci a s ní spojenými vládními opatřeními si Vás dovolujeme informovat o aktuální situaci projektu. V současné době dokončujeme podklady výkazů práce za měsíc březen a uzavíráme první čtvrtletí, administrované dle našich pokynů. Všichni lektoři by k datu 8.4.2020 měli mít uzavřený Číst více…

Od admin, před
Novinky

AKTUALIZACE: Výkazy práce v březnu

Vážení lektoři, V souvislosti s aktuální situací při šíření koronaviru SARS-CoV-2 v ČR a s přijatými opatřeními na všech úrovních bylo projektovým týmem rozhodnuto, že výkazy práce v projektu Sportuj ve škole za měsíc březen budou schváleny bez doručení podepsaného originálu poštou za dodržení níže uvedených podmínek: a) první krok: pokud jste v před uzavřením Číst více…

Novinky

Výkaz bez odcvičených hodin

Pokud v měsíci neodcvičíte žádnou hodinu pohybových aktivit, prosím, uzavřete prázdný výkaz v online databázi. V případě dotazů či nejasností využijte naši infolinku na čísle 608 890 733, která je dostupná každý den od 8:00 do 15:00.

Novinky

Zrušení lekcí v rámci projektu SVŠ

Vážení účastníci projektu, V souladu s vyhlášením nouzového stavu ČR ze dne 12.3., které zakazuje osobní přítomnost žáků ve škole, jsou v souladu s tímto nařízením zrušeny lekce pohybových aktivit Sportuj ve škole. Vše se řídí v souladu se zákonným nařízením a omezením organizacemi a institucemi, které k tomu mají pravomoci.

Novinky

Nevykazujte neodcvičené hodiny

Pokud se cvičící hodina nekoná například z důvodu prázdnin či nemoci lektora, tak do výkazu práce nic nevypisujte – do výkazu práce vypisujte pouze reálně odcvičené hodiny. V případě dotazů či nejasností využijte naši infolinku na čísle 608 890 733, která je dostupná každý den od 8:00 do 15:00.

Novinky

Zasílání výkazů práce

Dovolujeme si Vás upozornit, že výkazy práce v novém roce 2020 musí být vygenerované přes online databázi projektu Sportuj ve škole, která je opatří čárovým kódem. Výkazy po vygenerování je nutné vytisknout, nechat podepsat a zaslat poštou na adresu AŠSK ČR z.s., José Martího 31, 162 00 Praha 6 – Číst více…