Ve dnech 3. 8. – 6. 8. 2020 probíhaly na Tyršově základní škole, Brno, Kuldova 38 Vzdělávací dny AŠSK, kterých se zúčastnily 2 skupiny žáků 1. stupně.

Edukační program byl pro obě skupiny motivován knihou E. Papouškové – Cestování s Velrybou, jejíž příběh provázel vzdělávací i volnočasové bloky. Vznikla tak čtyřdenní integrovaná tematická výuka, během níž žáci pracovali individuálně i ve skupinách, ve škole i v přírodě. Propojovala předměty český jazyk, matematiku, člověk a jeho svět, výtvarnou výchovu, pracovní činnosti, tělesnou výchovu včetně průřezových témat RVP jako je osobnostně sociální výchova a dramatická výchova.

V rámci jednotlivých skupin byl program přizpůsoben vzdělávacímu potenciálu a dosavadním vědomostem žáků. Děti měly možnost procvičit probrané učivo letošního ročníku (zejména druhého pololetí), dozvěděly se však i mnoho nad jeho rámec. Cestovaly po Evropě, projely svým karavanem okolní státy a seznámily se s jejich reáliemi. Obzvlášť obohacující pro ně byl celodenní výlet na hrad Veveří, dramatická výchova v cizím jazyce (němčina), psychomotorické aktivity s padákem, čtenářská dílna, skupinové práce s textem a mapou, rozvíjení jemné motoriky šitím, ale i etiketa při stolování v restauraci či jízdě MHD.

Vzdělávací dny byly pro děti smysluplně stráveným časem v době letních prázdnin. Navštěvovaly je rády a na další den se vždy velice těšily.

Za skupiny Cestovatelé a Velryby:

Pavlína Sochorová

Radana Standarová

Andrea Tesařová

Pavla Kobylková

Foto: Pavlína Sochorová