Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, vážené lektorky a lektoři,

rádi bychom Vám popřáli úspěšný nový rok, který snad bude přát pohybovým aktivitám více než ten minulý.

Těší nás, že můžeme školám, zapojeným do projektu Sportuj ve škole v roce 2020, zaslat sportovní a technické pomůcky. 

V tomto týdnu byla zahájena distribuce sportovních pomůcek- vytyčovacích met (1 sada určena pro 1 školu) a technických pomůcek- sportovních desek s taktickými tabulemi (1 desky pro 1 aktivního lektora projektu).

V Online databázi projektu jsou aktivní předávací protokoly, které je zapotřebí vytisknout a podepsané originály předat krajskému garantovi projektu a to při realizaci distribuce ve Vašem kraji.

Předávací protokol na sportovní pomůcky naleznete databázi v Detailu školy, předávací protokoly pro technické pomůcky a oblečení jsou k vygenerování v Detailu lektora. Podrobný návod k vygenerování protokolů naleznete v Návodu v Online databázi. Každý předávací protokol má svůj unikátní čárový kód: proto není možné jej duplikovat či používat pro jinou osobu nebo účel.

S podporou generálního partnera Asociace, kterým je v letošním roce společnost Sportisimo, jsme připravili pro lektory projektu (kteří v období měsíců března a dubna dle našich pokynů potvrdili velikost sportovní soupravy v Online databázi projektu)  poděkování za Vaše působení v projektu v podobě sportovní tašky se sportovním oblečením, stopkami a ručníkem.

O harmonogramu distribuce ve Vašem kraji Vás bude informovat krajský garant Vašeho kraje.

Kategorie: Novinky