Průprava s míčem

  1. V tělocvičně rozmístíme po obvodu step bedýnky, žáci driblují v chůzi (v běhu) s došlapem na tyto rozmístěné step bedýnky, tuto dráhu několikrát zopakují.
  2. V tělocvičně rozmístíme v řadách mety, step bedýnky, velké gymnastické obruče a další mety. Žáci driblují v chůzi (v běhu) a došlapují na step bedýnky, v gymnastické obruči klek s driblováním a mety obejdou, stále driblují a tuto dráhu několikrát zopakují.

Číst více…

Zdroje
Metodický portál RVP. Inspirace: Anita Blažejová, Dolní Lánov. Retrieved from https://hop.rvp.cz/inspirace-anita-blazejova-dolni-lanov

Metodický portál RVP. Ohlasy ze školy – Libochovice. Retrieved from https://hop.rvp.cz/ohlasy-ze-skoly-libochovice