Vývoj basketbalu je charakterizován častými změnami směru (z pohledu útoku i obrany) a precizním ovládáním míče ve smyslu driblinku a zakončení střelbou. Obě tyto herní činnosti jednotlivce, společně s dalšími, jsou často označovány jako základy základů. Právě proto by si chlapci a dívky měli v rámci basketbalových lekcí osvojit tyto dvě oblíbené aktivity.

Nácvik driblingu i střelby je vhodné doplňovat o průpravné hry malých forem a agility soutěže, které „kopírují“ současné nároky na specifickou basketbalovou rychlost. Doporučujeme je tudíž zařazovat do lekcí v hlavní části. Cvičitelé by při výběru obsahu jednotlivých vyučovacích jednotek měli čerpalt ze všech částí metodiky, kterou si můžete stáhnout níže.

Příklad hry ke zlepšení driblinku v pohybu

  • Souboj o kužele

    Žáky a žákyně rozdělíme do dvou družstev o stejném počtu hráčů. Každé družstvo je za jednou koncovou čárou. Do obou polovin středového kruhu rozmístíme stejné množství kuželů, kloboučků nebo například uzávěrů od lahví. Každý žák má míč. Na pokyn učitele vyráží všichni žáci driblinkem do středového kruhu, kde uchopí kužel ze své poloviny kruhu a driblují zpět na koncovou čáru, kde kužel postaví. Cvičení pokračuje do té doby, než žáci přemístí všechny kužele.

Ukázka z videometodiky

Zdroje

Bělka, J., Engelthalerová, Z., Ježdík, M., Kafka, M., Malý, L., Novák, A., … Zach, J. (2015). Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků základních škol  (Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc ve školním roce 2015/2016). Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Národní ústav pro vzdělávání.

Metodický portál RVP. Basketbal. Retrieved from https://hop.rvp.cz/