První setkání s ledovou plochou je pro malé děti poměrně náročné. Nikdy tudíž nespěcháme a nesnažíme se uspíšit nácvik určité dovednosti. V začátečních lekcích využíváme her, jež vždy obsahují danou dovednost, kterou chceme procvičit. Nejprve učíme dítě se z kleku na ledu postavit. Poté procvičujeme, jak správně stát. Následně naučené dovednosti spojujeme. Pokud to lze, využíváme pro trénink soutěžních prvků (např. kdo nejdéle vydrží stát, kdo nejdříve vstane).

Bruslit se učíme postupně

Postupně přidáváme další dovednosti, jakými jsou například chůze po ledě, střídání chůze a skluzu, brždění pluhem. Pokud budeme s co největším počtem dovedností spěchat, můžeme u některých dětí vyvolat nechuť k dalšímu navštěvování lekcí a také vypěstovat špatné návyky. Pro děti musí být pobyt na ledové ploše zábavou!

Příklad cvičení

  • Chůze po ledě
    Začínáme kývavým pohybem ze strany na stranu tak, že se snažíme přenést váhu na jednu nohu a druhou nohu, mírným úkrokem vpřed znovu přenesme váhu na první nohu. Ruce při tomto pohybu jsou rozpažené a v lokti pokrčené vzhůru. Této kymácivé chůzi říkáme „medvěd“, nebo „hra na medvěda“. Dětem pro snadnější a zábavnější formu této činnosti můžeme říci, aby brumlaly jako medvěd, tedy brum, brum, brum… V této fázi již můžeme s dívky a chlapci hrát první hru „Na babu“ – trenér  děti honí a koho se dotkne, ten si sedne (lehne, klekne), následně vstane a znovu se snaží utéci.

Ukázka z videometodiky

Zdroje

Bělka, J., Engelthalerová, Z., Ježdík, M., Kafka, M., Malý, L., Novák, A., … Zach, J. (2015). Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků základních škol  (Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc ve školním roce 2015/2016). Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Národní ústav pro vzdělávání.

Metodický portál RVP. Bruslení. Retrieved from https://hop.rvp.cz/