Během úvodních lekcí „Sportuj ve škole“ provádí dívky a chlapci individuální činnosti s míčem, které vychází ze hry (fotbalu či jiné hry). Spočívají zejména ve vedení míče nebo driblinku s dalším míčem či míčky, s nimiž se dítě zastavuje, zatáčí, kope je na cíl, ale i chytá a hází. Aktivita má za následek vyvážený pohybový rozvoj a zlepšení koordinace celého těla.

Hry s míčem umožňují zprostředkovat žákům nácvik činností přijatelnější zábavnou formou než jen pouhým drilem. Opakování je ale samozřejmě velmi důležité. I nenadané děti mohou v 6-9 letech opakovat cvičení dlouhé minuty či desítky minut, pokud je to baví. Proto hledáme formy cvičení, které jsou pro děti zábavné, čímž dosáhneme i velkého počtu opakování. Níže vám přinášíme ukázku hry pro žáky a žákyně 1. – 3. ročníků. Obtížnost se s věkem a dovednostmi školáků a školaček liší třeba jen v detailech provedení a v o něco vyšších nárocích v různých směrech.

Příklad hry

  • Na žraloky
    Každé dítě se svým míčem přebíhá z ostrova na ostrov, který je vytvořen z met (např. z obručí či žíněnek). Cvičitel přitom chlapce i dívky honí. Díky hře se komplexně trénuje rozebíhání a zastavování s míčem, změny směrů i rozhodování dětí, kam běžet.

Ukázka z videometodikyZdroje

Bělka, J., Engelthalerová, Z., Ježdík, M., Kafka, M., Malý, L., Novák, A., … Zach, J. (2015). Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků základních škol  (Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc ve školním roce 2015/2016). Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Národní ústav pro vzdělávání.

Metodický portál RVP. Fotbal. Retrieved from https://hop.rvp.cz/