Mezi základní dovednosti házené patří útočné a obranné činnosti jednotlivce a herní kombinace (přihrávání, střelba, chytání míče, driblink, osobní obrana). Dítě by si každou z dovedností mělo dostatečně osvojit, a tudíž není vhodné vynechávat části jejich nácviku. Na počátku lekcí je u chlapců a dívek důležité procvičovat individuální manipulaci s míčem, což dětem umožňuje zvyknout si na jeho vlastnosti a nenásilnou formou získat „cit pro míč“. Jedná se o důležitý předstupeň přihrávání, střelby a driblinku, a tudíž patří procvičování individuální manipulace s míčem do první etapy nácviku. Následuje procvičování dalších dovedností, jakými jsou házení a chytání míče, dále pak přihrávání a střelba po chycení míče nebo po jednoúderovém driblinku.

Při nácviku dovedností z házené je důležité dbát především na kázeň žáků a žákyň, kdy by se při různých hrách neměly vyskytovat hrubé fauly zezadu (např. strkání, podrážení, držení) a pozor je potřeba dávat také na údery rukou do hlavy. Velmi nebezpečné je i kopání do míče, kdy by měl tento pohyb cvičitel razantně zakázat, aby nedošlo k úrazu prstů, částí ruky nebo hlavy. Nejvhodnějším míčem pro výuku začátečníků je gumový míč určený pro miniházenou.

Příklad hry ke zlepšení střelby

  • Střelba na kužely
    Dvojice, trojice nebo družstvo hráčů stojí naproti lavičce a snaží se míčem zasáhnout kužely stojící na ní. Žáci nesmějí překročit čáru odhodu. Mezi sebou mohou soutěžit jednotlivci, dvojice, trojice nebo i družstva.

Ukázka z videometodiky

Zdroje

Bělka, J., Engelthalerová, Z., Ježdík, M., Kafka, M., Malý, L., Novák, A., … Zach, J. (2015). Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků základních škol  (Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc ve školním roce 2015/2016). Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Národní ústav pro vzdělávání.

Metodický portál RVP. Základní přístupy k vedení pohybových aktivit. Retrieved from https://hop.rvp.cz/