Základem „Sportuj ve škole“ je zlepšování pohybových schopností dětí pomocí her. Hry napomáhají rozvoji orientace v prostoru a pěstování hravosti i tvořivosti. Vedou u dětí k soutěživosti, která vychází z pochopení souvislostí, a k jejich samostatnému rozhodování. Školáci a školačky tedy dělají nějaké pohyby proto, že to vyžaduje aktivita, nikoliv jen proto, že to vyžaduje cvičitel. Tímto způsobem hra ovlivňuje orientaci v prostoru, která se otiskuje do stavby mozku. Díky tomu dochází k jeho správnému a rychlému dozrávání.

 

Příklad hry

  • Mrazík
    Mrazíci jsou žáci a žákyně, kteří honí ostatní děti. Aby byli jednoduše rozeznatelní, jsou označeni například tím, že drží v ruce „rozlišovák“. Koho chytí, „zmrzne“ – stojí na místě ve stoji rozkročném a nahlas žádá ostatní o „rozmrazení“. Rozmrazit může děti spolužák určitou aktivitou, například podlezením či prokopnutím balónu mezi nohama nebo společným si přihráním míčem. Mrazíky mohou být i cvičitelé.

Ukázka z videometodiky

Zdroje

Bělka, J., Engelthalerová, Z., Ježdík, M., Kafka, M., Malý, L., Novák, A., … Zach, J. (2015). Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků základních škol  (Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc ve školním roce 2015/2016). Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Národní ústav pro vzdělávání.

Metodický portál RVP. Náměty pro všeobecný pohybový rozvoj. Retrieved from https://hop.rvp.cz/