Stejně jako ostatním sportovním hrám je i ragby vlastní základní princip – boj o prostor. Založeno je na hře do volného prostoru, čímž se vytváří další volný prostor. Neplatí tedy často zažitá představa, že ragby spočívá v kontaktu či boji v kontaktu. Jedná se o fyzickou hru, ve které se může vyskytovat „střet“ dvou a více soupeřů (pravidly je dovolen a omezen). Ve správně chápaném smyslu hry je kontakt pouze „nehodou“, kdy se útočícím nepodařilo situaci správně vyhodnotit a rozhodnutí následně zrealizovat.

V rámci „Sportuj ve škole“ je hlavním úkolem lekcí ragby přispět k rozvoji žáků v otázce afektivní, tedy ztráty strachu z fyzického kontaktu se soupeřem. Toho se docílí nácvikem základních technik pro řešení kontaktních situací a přivyknutím žáků na ně. Popsány jsou v úvodní kapitole metodiky s názvem „Základní dovednosti v kontaktu“. Z hlediska organizačního není k lekcím potřeba nic speciálního – pouze travnaté hřiště (stačí i tělocvična), jakékoli míče menšího rozměru, aby se žákům dobře držely (ragbyové míče nejsou třeba), rozlišovací trika a značky na vymezení území.

Příklad cvičení

  • Efektivní a bezpečná pozice v kontaktu
    Dva žáci se postaví vedle sebe, do nich se zaváže žák, který nacvičuje správnou pozici v kontaktu tak, že vloží hlavu mezi stojící dva žáky v úrovni pasu a zároveň je obejme oběma rukama. Žák se snaží dva stojící žáky odtlačit a přitom stále dbá na správnou pozici těla.

Špatně. Kulatá záda díky podsazené pánvi.
Špatně. Tlak vychází z pravé nohy (levá noha netlačí) a přenáší se do soupeře prostřednictvím levého ramene. Páteř kompenzuje křížné působení síly.
Správně. Rovná záda, pánev pod rameny, kontakt ve výšce pasu ramenem, obejmutí soupeře.

Ukázka z videometodiky

Zdroje

Bělka, J., Engelthalerová, Z., Ježdík, M., Kafka, M., Malý, L., Novák, A., … Zach, J. (2015). Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků základních škol  (Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc ve školním roce 2015/2016). Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Národní ústav pro vzdělávání.

Metodický portál RVP. Ragby. Retrieved from https://hop.rvp.cz/