1. Bavíme sportem

Probouzíme v holkách a klucích radost z pohybu. Kdykoliv to lze, realizujeme pohybovou činnost formou zábavné hry.

2. Ukazujeme a opakujeme

Před nácvikem dovedností dětem činnost opakovaně předvedeme. V ukázkách pokračujeme i v průběhu jejich cvičení.

3. Hýbeme se společně

Činnosti organizujeme ve skupinách. Žáky a žákyně rozvrstvujeme dle jejich aktuální úrovně.

4. Zapojujeme všechny

Během lekcí nikoho nevyřazujeme ze hry či z činnosti. Také nikoho netrestáme za prohru, ani za nedokonalost.

5. Klademe důraz na individuálnost

Při hromadných činnostech zadáváme individuálně odlišné úkoly.

 

6. Věnujeme se každému jednotlivě

Během lekcí se snažíme školákům a školačkám věnovat také  individuálně.

7. Využíváme různých přístupů

V průběhu roku využíváme více didaktických stylů, nikoli jen jeden přístup.

8. Přizpůsobujeme lekce potřebě

Když je činnost pro děti nezajímavá, případně už jsou unaveni, změníme ji.

Zdroje

Bělka, J., Engelthalerová, Z., Ježdík, M., Kafka, M., Malý, L., Novák, A., … Zach, J. (2015). Metodické doporučení pro vedení pohybových aktivit žáků 1. – 3. ročníků základních škol  (Pokusné ověřování programu Hodina pohybu navíc ve školním roce 2015/2016). Praha: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy ČR a Národní ústav pro vzdělávání.

Metodický portál RVP. Základní přístupy k vedení pohybových aktivit. Retrieved from https://hop.rvp.cz/