Svatava Ságnerová
vedoucí projektu

Tel:  605 702 141

E-mail:
svatka.sagnerova@seznam.cz

Leoš Bím
vedoucí administrátor projektu

Tel: 732 111 446

E-mail:
leos.bim@jergym.cz

Roman Kuběna
ekonom projektu

Tel: 603 208 026

E-mail:
mddmstod@volny.cz

Anna Majerová
vedoucí projektového úseku

Tel: 734 277 241

E-mail:
majerova@assk.cz

Edita Jurášková
administrátorka projektu

Tel: 775 608 895

E-mail:
juraskova@assk.cz

Dominika Pelcová
administrátorka projektu

Tel: 608 194 909

E-mail:
pelcova@assk.cz

Jan Kubelka
administrátor projektu

Tel: 608 530 133

E-mail:
kubelka@assk.cz