V případě, že z nějakého důvodu (prázdniny, nemoc lektora) nejsou hodiny v daném týdnu odcvičeny a hodiny mohou, ale nemusí být nahrazeny.

V případě, že jsou hodiny jsou nahrazovány, je nutné, aby náhradní hodina proběhla ve stejném měsíci. Do výkazu v online databázi projektu „Sportuj ve škole“ se vykazují s datem, kdy měla hodina proběhnout standardně a do náplně lekce, prosím, uveďte poznámku: nahrazeno dne dd.mm.

Příklad:  Cvičíte 1x týdně každou středu od 13:00 do 13:45. V únoru tedy 5.2., 12. 2., 19. 2. a 26. 2. V době jarních prázdnin hodina 19. 2. odpadne a nahradíte ji v jiný den následující týden př. 25. 2. Do výkazu však vyberete datum, kdy měla hodina proběhnout, kdyby nenastala překážka, tedy 19. 2.  a do náplně lekce na konec textu uvedete pozn. Nahrazeno dne 25. 2.

Kategorie: Novinky