Zveřejňujeme odpovědi na nejčastější dotazy, které se týkají průběhu projektu „Sportuj ve škole“

Jakým způsobem mám zasílat výkaz prácelektora?

K proplacení výkazu práce potřebujeme zaslat vždy výhradně originál, a to poštou na adresu sekretariátu AŠSK do 3 pracovních dnů od konce daného kalendářního měsíce. Pouze tento postup garantuje vyplacení odměny v řádném výplatním termínu. Nelze akceptovat kopie ani výkazy práce, zaslané datovou schránkou. Vzhledem k podmínkám projektu, zmíněným v dopise z ledna 2019, budou výkazy práce za měsíce leden a únor proplaceny společně v březnovém výplatním termínu.

Jaké náležitosti musí výkaz práce splňovat?

Výkaz práce slouží jako přehled o skutečně realizovaných hodinách pohybových aktivit na dané škole a nelze jej zasílat před datem realizace cvičení. Na výkazu práce musí být uveden podpis lektora a ředitele školy včetně data podpisu po poslední realizované lekci v daném měsíci. Ve sloupci náplň hodiny lektor stručně popíše náplň hodiny a uvede počet cvičících dětí. Zda výkaz práce odesílá lektor či škola ponecháváme na rozhodnutí školy.

Jakým způsobem vykazují lektoři přípravné hodiny?

Lektor může do výkazu uvést 1 přípravnou hodinu za každé 3 realizované hodiny pohybových aktivit, maximálně však proplatíme 3 přípravné hodiny za školu za jeden kalendářní měsíc. V případě, že na škole cvičí vícelektorů, bude maximální počet 3 přípravných hodin za měsíc rozdělen poměrově mezi lektory, podle toho kolik hodin týdně který lektor cvičí.

Proč musí lektoři podepisovat formulář souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)?

Souhlas se zpracováním osobních údajů potřebujeme pro zadání údajů do mzdového systému. Bez potvrzeného souhlasu nelze lektorovi proplatit odměnu za realizované lekce.

Které sporty můžeme v hodinách realizovat?

Základním podkladem pro náplň lekcí je ověřená Metodika MŠMT z projektu Hodina pohybu navíc. Obsah lekcí si mohou upravit cvičitelé sami podle zájmu jejich malých cvičenců či místních podmínek. Metodika lektorům pomáhá zaměřit se na všeobecný pohybový rozvoj či vybrané sporty – fotbal, basketbal, házenou, volejbal, ragby či bruslení. 

Kolik hodin pohybových aktivit může škola realizovat?

Škola v přihlášce do projektu uvedla zájem realizovat určitý počet hodin. Na základě této přihlášky se škola ve Smlouvě o spolupráci zavazuje realizovat 1, 2 nebo 3 hodiny pohybových aktivit týdně. Z tohoto důvodu nelze Vámi nahlášený počet hodin navyšovat. Pokud se změnily podmínky pro realizaci projektu na Vaší škole a máte zájem o případné navýšení počtu hodin do počtu 3 hodin týdně, napište nám, prosím, na email mojzis@assk.cz Váš požadavek. V případě uvolněné kapacity Vás budeme kontaktovat na základě Vašeho pořadí v databázi zájemců.


Pokud jste nám doposud neodeslali projektovou smluvní dokumentaci pro rok 2019, učiňte tak, prosím, neprodleně. Bez řádně zaslané dokumentace včetně její administrace nelze proplácet odměnu lektorům v řádném výplatním termínu. Všechny potřebné dokumenty naleznete na webových stránkách projektu.

Přejeme Vám příjemné chvíle při cvičení s dětmi.

 

Mgr. Svatava Ságnerová
viceprezidentka AŠSK ČR, z.s.
tel.: 605 702 141
email: svatka.sagnerova@seznam.cz
 
Bc. Tomáš Mojžiš
Administrátor projektu Sportuj ve škole
tel.: 608 530 133
email: mojzis@assk.cz
 
Kategorie: Novinky