Za podpory MŠMT jsme ve spolupráci s Fotbalovou asociací České republiky připravili metodický materiál, který má sloužit jako opora pro lektory projektu Sportuj ve škole při přípravě náplně lekcí. Mimo jiné nabízí tato metodika ukázky pohybových her zaměřených na všeobecnou pohybovou průpravu nebo tipy na co v tělesné výchově u pohybových her dětí nezapomenout. Metodické doporučení FAČR si můžete již nyní prohlédnout na našem webu v sekci METODIKA.