Veškeré smluvní dokumenty spojené s projektem „Sportuj ve škole“ jsou k dispozici po přihlášení do online databáze.

Od zapojené školy potřebujeme 2 originály Smlouvy o spolupráci a od každého lektora 2 originály Dohody o provedení práce a Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR). Výkazy práce je třeba zaslat do 3 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém lekce probíhaly.

Ostatní dokumenty

Ověřená metodika MŠMT

Závěrečná zpráva „Sportuj ve škole 2018“

Loga „Sportuj ve škole“ ke stažení