Vážení lektoři projektu Sportuj ve škole,

vzhledem k podzimnímu uzavření škol a školských zařízení od 14. října včetně následného zákazu sportovní činnosti při vzdělávání, které znamenalo pozastavení projektu Sportuj ve škole, proběhly hodiny pohybových aktivit pouze na začátku měsíce října.

V souladu s Dohodou o provedení práce lektorů, kterou jste podepsali, Vám oznamujeme, že Výkazy práce, které budou (v rozporu s podmínkami projektu) doručeny na sekretariát AŠSK ČR po datu 15. prosince 2020, NEBUDOU PROPLACENY.

Důvodem je kromě porušení podmínek projektu nedodržení výplatního termínu Asociace, který je pro spolek závazný. 

Pokud jste svůj Výkaz práce za měsíc říjen, případně předchozí Výkazy doposud neodeslali či jste byli vyrozuměni ohledně zaslání jeho opravy, žádáme Vás tímto, abyste tak učinili co nejdříve, aby byly písemnosti poštou doručeny ve stanoveném termínu.

Děkujeme Vám za dosavadní spolupráci a přejeme Vám klidný předvánoční čas.

Kategorie: Novinky