Vážení účastníci projektu Sportuj ve škole,

na základě zaslaných Výkazů práce, jejichž dodání probíhalo za mimořádných podmínek  do 3.4.2020, byly dne 17.4.2020 odeslány mzdy lektorům projektu. Mzdu obdrží ti lektoři, kteří mají všechny dokumenty včetně Výkazů práce za jednotlivé měsíce v databázi registrovány ve stavu přijaté- tj. jejich Výkaz práce s originálním podpisem zaslán poštou.

Z důvodu trvajícího nouzového stavu a ním spojených vládních opatření o ochraně zdraví obyvatelstva byly z rozhodnutí Výkonného výboru AŠSK  Výkazy za měsíc březen, které byly v řádném termínu uzavřeny v databázi, výjimečně proplaceny bez povinnosti dodání písemného dokumentu. Z tohoto důvodu připomínáme, že všichni lektoři, kteří tímto způsobem uzavřeli Výkaz práce, jsou povinni originál tohoto Výkazu zaslat na adresu projektového týmu nejpozději do 3.6.2020! 

Pokud jste však Výkaz práce za měsíc březen doposud neuzavřeli, žádáme Vás o okamžité dokončení administrace: připomínáme, že dle platné DPP lze zpětně proplatit Výkaz práce dodaný pouze s 1-měsíčním zpožděním, do 3.5..

Pokud máte jakýkoliv dotaz, týkající se stavu dokumentů, výkazů práce nebo projektu, neváhejte se, prosím, obrátit na administrátory nebo naši infolinku 608 890 733.

Přejeme Vám pevné zdraví, optimismus a schopnost radovat se z každodenních malých zázraků.

Kategorie: Novinky