Když Asociace školních sportovních klubů v září spustila „Sportuj ve škole“, zapojily se do něj tisíce dětí z 339 základních škol. Zájem o projekt, jenž pomáhá zajišťovat pravidelný pohyb chlapců a dívek v družinách, se stále zvyšuje – od začátku nového roku chce cvičit až tisíc škol. „Tělocvikáři chtějí změnit špatnou úroveň pohybových dovedností dětí, navíc za svou aktivitu získávají slušné finanční ohodnocení. Projekt si ale pochvalují i školy a rodiče, kteří šetří peníze. Lekce jsou totiž díky dotaci od Ministerstva školství plně hrazené naší Asociací,“ vysvětluje vedoucí projektu a dlouholetá učitelka Svatava Ságnerová, která vyučuje tělocvik na Tauferově střední odborné škole veterinární Kroměříž.

Proč je projekt tak oblíbený?

V českých školách vyučují stovky osvícených tělocvikářů, kteří vnímají současný tristní stav pohybové úrovně dětí a chtějí ho změnit. Projekt je velmi atraktivní i pro ředitele, jelikož šetří školám významným způsobem provozní prostředky.

O jakou finanční částku se jedná?

O desetitisíce ročně. Školy nemusí hradit mzdy lektorům, cvičitelé totiž od naší Asociace získávají hrubou mzdu 350 Kč za každou odučenou i vykázanou přípravnou hodinu. Navíc jsme na základě Rozhodnutí o dotaci a po dohodě s Ministerstvem školství vyčlenili finanční prostředky na materiální vybavení pro zúčastněné školy. Jedná se o různé druhy míčů, sady plastových překážek, prolézací tunely, stopky či měřící pásmo. Dalším bonusem je technické vybavení pro lektory – obdrží například reproduktory, díky kterým mohou lekce oživit hudbou.

Jak lekce „Sportuj ve škole“ probíhají?

Děti cvičí v rámci provozu školní družiny ráno i odpoledne dle režimu příslušné školy. Lekce vedou učitelé z prvního i druhého stupně, tělocvikáři a cvičitelé z řad trenérů, vychovatelek či dokonce ředitelů na základě ověřené metodiky šesti sportů, která vznikla v rámci projektu „Hodina pohybu navíc“. Díky zpětné vazbě od škol víme, že metodika představuje velmi dobrou pomůcku pro rozvoj i méně známých pohybových aktivit, které díky ní lektoři objevují.

Proč jste se rozhodli do projektu zapojit například i vychovatelky z družin?

Naší snahou bylo otevřít projekt především pro nadšené a zapálené lidi, kteří chtějí s dětmi pracovat. Dle našeho názoru by se mělo jednat o ty osoby, které se dětem na školách již v rámci podobných aktivit věnují. Vítáme spolupráci s kluby a trenéry, jež je vhodnou nadstavbou programu, nicméně jednou z primárních myšlenek projektu je posílit sounáležitost mezi žáky a učiteli uvnitř škol.

Proč je tak důležité posilovat vztahy mezi učiteli a žáky?

Učím už 32 let a dokážu uvést spoustu konkrétních příkladů skvělých škol, kde sounáležitost, osobní kontakt a citlivý přístup vytváří vynikající vnitřní atmosféru školy. Děti mají důvěru k učitelům, což je pro klima školy velmi důležité. Když do takové školy vejdete, dýchne na vás neopakovatelná atmosféra: vnímáte ji ihned při komunikaci mezi dětmi a dospělými, která je pozitivní a přímá.

Každá škola si sportovní lekce přizpůsobuje dle místních možností. Překvapilo vás něco?

Jsem překvapena množstvím škol cvičících v ranních hodinách. Už před sedmou hodinou na lekce přijíždějí děti ze spádových obcí a jsou ochotny tuto cestu podstoupit, protože jedou za zážitkem a za kamarády. Nadchla mě rovněž kreativita učitelů, kteří často ve velmi omezených prostorových a časových podmínkách vytvářejí originální aktivity, které děti zaujmou.

Od ledna má být na základě požadavku Ministerstva školství do projektu zapojeno tisíc škol. Jak rychle se podařilo kapacitu zaplnit?

Po 6 týdnech usilovné práce vznikla databáze zájemců a v seznamu zbývají poslední desítky míst. Zájem škol je obrovský, a kdyby byla kapacita ještě navýšena, tak jí školy jednoznačně využijí.

Kategorie: Novinky