Sportovat mohou holky a kluci 1. až 5. ročníku zapojených základních škol, které navštěvují školní družinu a do hodin pohybových aktivit je přihlásí rodiče. Pokud se v rámci dané školy kapacita 30 dětí na lekci nevyčerpá, mohou se k hodinám zapsat také děti, jež školní družinu nenavštěvují. Každé dítě může navštěvovat maximálně 1 lekci týdně. Za každou školu mohou v rámci projektu „Sportuj ve škole“ cvičit až 3 různé skupiny o maximální kapacitě 30 dětí/skupina. Minimální kapacita jedné skupiny je 10 dětí.

Kategorie: