Za organizaci, zabezpečení a realizaci projektu včetně bezpečnosti a ochrany žáků zodpovídá škola. Řídící tým projektu z Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) zašle po skončení projektu k vyplnění formu evaluační zprávy, na jejímž základě škola vyhodnotí průběh a výsledky projektu za příslušné období.

Kategorie: