Za tři měsíce se díky „Sportuj ve škole“ podařilo přivést k pravidelné pohybové aktivitě tisíce dětí. Jednou ze zapojenýchinstitucí je i ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod, kde hodiny vede ředitel a tělocvikář Zdeněk Moštěk.

Jak probíhá hodina „Sportuj ve škole“ u vás?

Většinou rozdělujeme tělocvičnu na čtyři až pět sportovních stanovišť, na kterých se děti střídají. Zkouší si na nich různé aktivity s míči, zdolávají opičí dráhy, ale učí se i obratnostním věcem nebo práci s florbalovou holí.

Lekce jsou tedy založeny především na hře a zábavě?

S malými dětmi nelze sportovat tak, že budou běhat od zdi ke zdi. Do hodin je potřeba vždy dostat  prvky soutěživosti. Musí to být zábavnou formou, děti se pak vzájemně povzbuzují a podporují. V tělocvičně to zkrátka musí žít!

Je ještě nějaký další důvod, proč děti sportování v družinách baví?

U nás na škole jsou důvody hned dva. Děti nejenže sportují se svými kamarády, ale navíc se v lekcích potkávají i se staršími žáky. Do hodin totiž často zapojujeme také holky a kluky ze sportovních tříd, kteří jako asistenti předvádí pohybové aktivity cvičícím dětem a pomáhají jim při nich. I díky tomu se kolektiv na škole celkově stmeluje. Mladší děti pak mají starší spolužáky jako správné vzory i kamarády.

Může takový projekt pomoci i s odbourávání šikany na školách?

Sport učí děti respektovat soupeře, dodržovat pravidla a podle nich se chovat. Mám to ověřené z trenérské a tělocvikářské praxe. Když s dětmi, které sportovně vedu od první třídy, přijedu nyní na jakoukoli akci, vím, že se budou umět chovat. Pravděpodobnost, že je nachytám někde za halou kouřit nebo popíjet alkohol, je minimální.

Co na projektu „Sportuj ve škole“ baví jako ředitele vás?

Doteď jsme lektory sportovních kroužků v družinách platili ze školního rozpočtu a nyní jejich mzdu hradí v dvojnásobné výši Asociace školních sportovních klubů. Jako ředitel kvituji, že děti cvičí a škola přitom šetří peníze na další důležité věci. Nerozumím proto ředitelům, kteří svou školu do projektu nezapojí.

Jak moc velká úleva to pro školní rozpočet je?

U malých škol je to obrovská pomoc. A pokud to i naší škole ušetří 40 tisíc ročně, můžu je využít třeba na odměny učitelům. Navíc dostaneme na lekce zdarma sportovní pomůcky. I díky nim jsou hodiny pro děti pestřejší a škola na nich šetří další peníze. K tomu jsou cvičitelé, kteří sportují s dětmi, kvalitně zaplaceni. Takže všechno, co jsme dříve v rámci svých sportovních kroužků v družinách řešili vlastními prostředky, teď máme materiálně i finančně podpořené.

Jak velký je rozdíl v pohybové zdatnosti dnešních dětí oproti předcházející generaci?

V dřívějších dobách sportovali všichni. Šli ven, vzali si balón, hokejku nebo hráli různé hry ablbli venku. Pokud ale rodič v dnešní době svému dítěti nezaplatí sportovní kroužek, tak si dítě vztah ke sportu samo buduje obtížně. Vzhledem k tomu, že mnoho rodičů nevede své potomky od mala ke sportu, jsou dovednosti a tělesná zdatnost dnešních žáků a žaček ve srovnání s jejich rodiči či prarodiči, zoufalé.

Sportování v družinách v rámci projektu je tedy i službou pro rodiče…

Je nadstandardní službou pod jednou střechou! Rodiče totiž nemusí děti nikam převážet, nic organizovat a dokonce ani platit. A přitom vědí, že jeo ně v rámci lekcí v prostorách školy sportovně postaráno. Díky tomu se daří více podchytit i děti rodičů, kteří pohybové aktivity svých potomků příliš neřeší.

Je tedy ideální cestou rozvíjet sportování dětí přímo ve škole?

Třetí hodina tělocviku v rámci povinné výuky je těžko realizovatelný projekt. Řada škol by neměla prostory, kde s dětmi cvičit, problémem by byl i nedostatek učitelů. Pokud chceme zlepšit pohybovou aktivitu dětí, nesmí být nařízená, ale dobrovolná a ideální je začít ve školních družinách. Časem si pak chlapci a dívky možná najdou místo i v nějakém sportovním klubu nebo si budou sportovat sami, ale první kroky a získání vztahu k pohybu v rámci projektů jako „Sportuj ve škole“  je nejpodstatnější.

Kategorie: Novinky