Vážení lektoři,

V souvislosti s aktuální situací při šíření koronaviru SARS-CoV-2 v ČR a s přijatými opatřeními na všech úrovních bylo projektovým týmem rozhodnuto, že výkazy práce v projektu Sportuj ve škole za měsíc březen budou schváleny bez doručení podepsaného originálu poštou za dodržení níže uvedených podmínek:

a) první krok: pokud jste v před uzavřením škol v březnu s dětmi cvičili, proveďte do 3.4.2020 následující: vyplňte a uzavřete, prosím, výkaz práce v online databázi. Údaje z uzavřených výkazů práce budou exportovány jako podklady pro vyplácení Vašich mezd.

b) druhý krok: vytištěné originály výkazů práce za měsíc březen, opatřené podpisy (lektora i ředitele školy) po ukončení mimořádné situace dodatečně zašlete obvyklou poštovní cestou s výkazem práce za následující měsíc, nejpozději ale do 3.6.2020! Tento výjimečný krok realizujeme v zájmu přesné evidence realizovaných hodin cvičení, prosíme o maximální součinnost z Vaší strany.

c) pokud jste v měsíci březnu nerealizovali žádnou hodinu pohybových aktivit, uzavřete, prosím, do 3.4.2020 prázdný výkaz. Prázdné výkazy poštou následně nezasílejte.

Děkujeme Vám za spolupráci a přejeme Vám pevné zdraví, klidné dny a optimismus do dalšího období!

Kategorie: Novinky