Jednou z organizací, které využily nabídku na pořádání Vzdělávacích dnů AŠSK, je také Středisko volného času TYMY Holešov. Vzdělávací dny v Holešově zahájili v úterý 4. 8. a budou pokračovat až do 26. srpna. 

Oproti plánovaným 8 dnům se z důvodu velkého zájmu rozhodla paní ředitelka Mgr. Jarmila Vaclachová navýšit počet dní o další 4. 

V dopoledním bloku si děti pod vedením učitelů opakují zábavnou formou učivo z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a také cizí jazyky. Odpolední blok je věnován pohybovým aktivitám v tělocvičně a výtvarným a rukodělným aktivitám ve výtvarné a keramické dílně. Část programu děti také prožijí venku: čeká je návštěva holešovského zámku, kde je instalována zajímavá interaktivní výstava „Poznej se“.

Vzdělávací dny jsou poskytovány v letošním roce pro děti zcela zdarma, jsou hrazeny z dotace MŠMT prostřednictvím programu, který organizuje a administruje Asociace školních sportovních klubů ČR.

Paní ředitelka věří, že rodiče i děti ocení tuto zajímavou novinku a že jim Vzdělávací dny jim pomůžou k postupné adaptaci na začátek školního roku.