Sbírání puků

Děti rozdělíme na dvě družstva. Mezi ně na led nasypeme větší množství puků – 30-50 kusů. Děti stojí v řadě vedle sebe, zády k mantinelu. Úkolem každého dítěte je posbírat co největší počet puků a poskládat si je na mantinel do komínku. Cestou může vždy sebrat pouze jeden puk. Hra končí, až jsou všechny puky posbírané. Trenér hru vyhodnotí. Každý bruslař si spočítá počet puků ve svém komínku, pak celé družstvo spočítá celkový počet. Vítězí družstvo, které stihne posbírat více puků.

Číst více…

Zdroje

Metodický portál RVP. Inspirace: Anita Blažejová, Dolní Lánov. Retrieved from https://hop.rvp.cz/inspirace-anita-blazejova-dolni-lanov