Sportuj ve škole bude pokračovat od 1. září 2024. Bližší informace obdrží školy e-mailem a budou zveřejněny zde na webových stránkách projektu.

Průprava s míčem

Inspiruj se » Házená » Průprava s míčem

Průprava s míčem

1) V tělocvičně rozmístíme po obvodu step bedýnky, žáci driblují v chůzi (v běhu) s došlapem na tyto rozmístěné step bedýnky, tuto dráhu několikrát zopakují.

2) V tělocvičně rozmístíme v řadách mety, step bedýnky, velké gymnastické obruče a další mety. Žáci driblují v chůzi (v běhu) a došlapují na step bedýnky, v gymnastické obruči klek s driblováním a mety obejdou, stále driblují a tuto dráhu několikrát zopakují.

 

3) V tělocvičně rozmístíme tréninkové žebříky, žáci v zástupu driblují v chůzi (v běhu) ve slalomu, tj. došlapují do a vně žebříku po obou stranách žebříku.

4) V tělocvičně rozmístíme po obvodu velké gymnastické obruče, žáci driblují v chůzi (v běhu), v obruči provedou dřep s driblinkem a pokračují dál k další obruči, kde provedou totéž, tuto dráhu též několikrát zopakují.

5) Žáci utvoří dvojice, každá dvojice má na zemi mezi sebou velkou gymnastickou obruč. Jeden žák dribluje v chůzi kolem obruče a přihraje míč žákovi, který je uvnitř obruče. Ten dribluje na místě a následně přihraje zpět žákovi, který chodí (obíhá) vně obruče.

6) Házení a chytání míče: Žáci v malých skupinkách a na malém prostoru procvičují různé varianty chytání, házení, odbíjení a podávání míče. I zde využíváme množství sportovního náčiní: obruče, různé míče, gumu…

Cíl/účel cvičení + nejčastější chyby, na co si dát pozor: Cílem těchto aktivit je zautomatizování daného pohybu, procvičování herních činností jednotlivce, spolupráce dětí. Pozor na velké skupinky dětí čekajících na míč.

Romana Karlíková, ZŠ Malšovice

 

Zpět