Sportuj ve škole bude pokračovat od 1. září 2024. Bližší informace obdrží školy e-mailem a budou zveřejněny zde na webových stránkách projektu.

Cvičení s indiacou

Inspiruj se » Volejbal » Cvičení s indiacou

Řekneme dětem, že indiacu hráli indiáni, kteří měli kožený míček vyplněný pilinami a do nich byla zasunuta ptačí pera. My máme něco podobného. A dnes si budeme hrát na indiány.

Indiánská honička - vybereme jednoho dobrovolníka, který dostane náčelnickou čelenku. Ten honí ostatní hráče. Koho se dotkne, ten zůstává v jeho kmenu a honička pro něho končí. Náčelníka po minutě střídáme. Tím nám vznikne tolik kmenů, kolik potřebujeme. Využijeme při dalších činnostech.(obr 1)

Rozcvička s indiacou - indiaca je velmi lehká, použili jsme ji i při rozcvičce

Nácvik podání s pomocí obruče - děti drží indiacu v jedné ruce (ne výš než ve výšce beder a druhou rukou provádí podání. Indiacu drží tak dlouho, dokud do ní rukou neudeří. Úder může být proveden dlaní, předloktím, můžeme střídat ruce). Děti mají za úkol odehrát indiacu tak, aby prolétla obručí. Začínáme blíž, postupně vzdálenost i výšku zvětšujeme. (obr.2)

Nahrávky ve dvojicích - děti si vytvoří dvojice, stojí pár kroků od sebe. Jeden hráč indiacu odehraje, druhý ji chytí do ruky, nebo ihned odehraje. (obr. 3)

Souboj kmenů - nyní využijeme rozdělení kmenů z indiánské honičky. Kmeny hrají proti sobě, indiaca jim nesmí spadnout na jejich část hřiště. (obr. 4)

Závěrečná relaxace - kmeny se spojily a utvořily kruh. Za zvuků indiánské hudby náčelník všechny pochválí… (obr. 5)

Cíl/účel cvičení + nejčastější chyby, na co si dát pozor: Cílem této aktivity je poznat netradiční sport, zvládnutí techniky hry, zábava, spolupráce. Pozor na správné zacházení s indiacou, aby peří ihned neopadalo.

 

Zpět