Sportuj ve škole bude pokračovat od 1. září 2024. Bližší informace obdrží školy e-mailem a budou zveřejněny zde na webových stránkách projektu.

Průpravná cvičení

Inspiruj se » Házená » Průpravná cvičení

Hodiny byly zaměřeny na zlepšení manipulace s míčem, aktivity k tomu určené byly pojaty zábavnou formou s rovnoměrným zapojením všech zúčastněných dětí, které se chystají na svůj první turnaj v miniházené. Procvičovali jsme techniku házení a trénink střelby na cíl za pomoci netradičních aktivit. Při rozcvičce žáci jako pomůcku využívají míč určený pro hru házené. Žáci se vzpažením provádějí hluboký nádech - míč zvedají nad hlavu. Pro vydechnutí využíváme hluboký předklon - míč jde dolů. Po vydýchání následuje rozcvička horních končetin spojená s tréninkem držení míče. Žáci si podávají míč z jedné ruky do druhé,  nad hlavou, před tělem, za zády, kolem těla. Žáci stojí v mírném stoji rozkročném, snažíme se udržovat postoj s rovnými zády, upozorňovat na správné a pravidelné dýchání. Za pomoci kutálení po vlastním těle docílíme komplexního protažení celého těla. (obr. 1)

Dále žáci tvořili dvojice a kutáleli a házeli míče proti sobě - jak u nohy, tak z pozice v mírném stoji rozkročném. Nejprve čelem k sobě, následně zády. (obr.2)

 Pro nácvik střelby na cíl bylo v této hodině jako pomůcky užito velkého gymnastického míče. (obr.3)

Podobně oblíbenou aktivitou je u našich malých sportovců i střelba na obruč. Postupujeme stejně jako u střelby na gymnastický míč, ale místo něj posíláme po čáře obruč. Zde už je  třeba určitých zkušeností, aby děti byly úspěšné. (obr.4)

Další cviky jsou zaměřeny na držení míče a jsou aplikovány v rámci soutěže družstev. Žáci si podávají míče nejprve nad hlavou - směrem dozadu, poté i dopředu. Je nutno říci, že se míče musí dotknout každý. (obr.5)

Cíl/účel cvičení + nejčastější chyby, na co si dát pozor: Cílem je procvičování techniku házení a trénink střelby na cíl za pomoci netradičních aktivit. Dbáme na správné držení míče a dodržování zjednodušených pravidel hry.

Dana Baloghová, ZŠ Dolní Žandov

 

Zpět