Sportuj ve škole bude pokračovat od 1. září 2024. Bližší informace obdrží školy e-mailem a budou zveřejněny zde na webových stránkách projektu.

Příprava

Inspiruj se » Házená » Příprava

1) Rušná část hodiny - honička s míčem (obr. 1,2,3)

V úvodu této netradičně pojaté hry na honěnou žákům vysvětlíme pravidla - ten, kdo drží míč, je objekt chytání a chceme ho dopadnout. Majitel míče se snaží svou trofej uchránit. Pokud se míče dotkne někdo druhý, míč je mu předán a stává se tím, kdo má být chycen. Hru je možno hrát přes celou plochu tělocvičny nebo hřiště, u dětí mladšího školního věku je lepší hřiště zmenšit adekvátně jejich pohybovým možnostem. Je možné hrát s různými typy míčů. Postupně je možné do hry přidávat další a další míče a měnit tak tempo hry, případně tak lépe aktivizovat hráče, kteří jsou spíše pasivnější a hry se příliš neúčastní. Změny tempa je možno ale docílit i tím, že v úvodu hry mezi pravidla zařadíme i pravidlo "píšťalkové". Po zaznění hvizdu děti přejdou například z běhu do chůze, případně mohou žáci dělat tzv. "žabáky", chodit jako čápi, běhat pozadu.

2) Cvičení zaměřená na manipulaci s míčem - cvičení na kutálení a držení míče (obr. 4,5)

Cvičení zaměřená na rozvoj těchto dovedností jsou podstatnou částí našich tréninků začátečníků s miniházenou. Žáci potřebují získat při manipulaci s míčem potřebnou jistotu, aby se nebáli nejen přihrávat a chytat, ale také soupeře o míč připravit a kvalitně bránit. První cvičení na manipulaci s míčem bylo zaměřeno na kutálení. Nejprve děti prováděly kutálení u nohy, míč měly za úkol provést vyznačenou drahou. Souběžně se pohybovaly po dvou drahách, aby bylo zamezeno prostojům.  Dále žáci tvořili dvojice a kutáleli míče proti sobě - jak u nohy, tak z pozice v mírném stoji rozkročném. Nejprve čelem k sobě, následně zády.

Cíl/účel cvičení + nejčastější chyby, na co si dát pozor: Všechny aktivity směřují k nácviku dovedností potřebných pro házenou.

Dana Baloghová, ZŠ Dolní Žandov

 

Zpět