Sportuj ve škole bude pokračovat od 1. září 2024. Bližší informace obdrží školy e-mailem a budou zveřejněny zde na webových stránkách projektu.

Dvojice

Inspiruj se » Házená » Dvojice

Cvičení zaměřená na manipulaci s míčem - aktivity ve dvojicích

Cvičení zaměřená na rozvoj těchto dovedností jsou podstatnou částí našich tréninků začátečníků s miniházenou. Žáci potřebují získat při manipulaci s míčem potřebnou jistotu, aby se nebáli míč přihrávat a chytat. Žáci tvořili dvojice a kutáleli míče proti sobě - jak u nohy, tak z pozice v mírném stoji rozkročném. Nejprve čelem k sobě (obr. 1), následně zády (obr. 2).

Trénink házení a střelby

Další tréninková hodina byla zaměřena na nácvik a zlepšení házení, chytání a střelby na cíl. Klasická cvičení na zpracování míče byla nejprve vedena individuálně - žáci si míč nadhazovali v běhu při běžecké abecedě, přihrávali si o zeď, snažili se trefovat do desky basketbalového koše. Další oblíbenou činností pro nácvik obratnosti s míčem je tzv. stínování. Hráči jsou nastoupeni proti sobě na čarách a vzájemně stínují své pohyby - jeden ze dvojice předvádí tomu druhému co má s míčem dělat - druhý se ho vzápětí snaží napodobit. Hra je dobrá i k nácviku obrany a žáky velmi baví. Žáci dále trénují házení a chytání ve dvojicích. (obr. 3) Můžeme přidat různé doplňkové aktivity - před odhodem míč hodí děti do vzduchu, driblují, podhodí míč pod nohou. (obr. 4)

Podobně oblíbenou aktivitou je u našich malých sportovců i prohození obruče. Posíláme po čáře obruč. Děti ve dvojici se snaží prohodit míč obručí. Zde už je opravdu třeba určitých zkušeností, aby děti byly úspěšné. (obr. 5)

Cíl/účel cvičení + nejčastější chyby, na co si dát pozor: Všechny aktivity slouží k nácviku dovedností potřebných pro házenou.

Dana Baloghová, ZŠ Dolní Žandov

 

Zpět