Sportuj ve škole bude pokračovat od 1. září 2024. Bližší informace obdrží školy e-mailem a budou zveřejněny zde na webových stránkách projektu.

Hodina florbalu

Inspiruj se » Florbal » Hodina florbalu

Rozvoj florbalových dovedností v rámci florbalové hodiny začíná úvodní zahřívací částí - žáci se orientují v prostoru, rozcvičují se a plní pokyny vyučujícího. Zahřívací části hodiny je pohybová hra s florbalovou holí - žáci mají svoji florbalovou hůl. Jeden ze skupiny hráčů florbalovou hůl nemá - je to tzv. honič. Chytí-li honič někoho, dotyčný mu předá florbalovou hůl a z hráče bez hole se stává nový honič.
 

Hlavní část hodiny začíná organizovaným pohybem žáků s florbalovou holí a míčkem okolo připravených překážek (kuželů, branek…). Děti vedou míček, vyhýbají se ostatním hráčům, pohybují se dopředu, dozadu, do prostoru jim učitel přidává překážky a děti mezi nimi probíhají, poté se vrátí na své výchozí místo.

Nedílnou součástí hodiny je pak i samotná hra. Žáci se rozdělí do dvou družstev a pomocí rozlišovacích dresů mezi sebou soupeří v běžném florbalovém zápase.

Po hře následuje uvolnění - žáci pomocí uvolňovacích cviků završí svoji pohybovou aktivitu, to vše je doplněno nezbytným rozborem a hodnocením celé hodiny. A jak je vidět, děti si odnesly nadšení a radost z nově nabytých dovedností i úspěchů.

Cíl/účel cvičení + nejčastější chyby, na co si dát pozor: Cílem cvičení je průprava při vedení míčku, zlepšení herních činností jednotlivce a především radost ze hry. Je třeba dát pozor na správné držení florbalové hole a dodržení základních pravidel hry.

Aleš Moravec, ZŠ Ostrava - Poruba, I. Sekaniny

 

Zpět