Sportuj ve škole bude pokračovat od 1. září 2024. Bližší informace obdrží školy e-mailem a budou zveřejněny zde na webových stránkách projektu.

Metodika 1

Inspiruj se » Florbal » Metodika 1

Činnost zahajujeme různými druhy her většinou rychlostních a běhavých.

Honičky:

  1. Mrazík:Jeden nebo dva honí, kdo je chycen, zmrzne a volný hráč ho vysvobodí podlezením mezi nohama. Po uplynutí časového limitu střídáme další "mrazíky".
  2. Tom a Jerry: Na začátku hry se určí dva hráči (Tom a Jerry). Tom se snaží Jerryho chytit (obr. 1). Pokud se mu tak podaří, role se mění. Jerry se však může schovat do "domečku", který je tvořen žíněnkami, na kterých sedí ostatní hráči vždy ve dvojicích (obr. 2). Třetí hráč musí dvojici opustit a přebírá roli Toma. Nyní on chytá hráče, který byl původně Tomem (obr. 3).
  3. Sasanky:Jeden rybář chytá rybičky, které utíkají proti němu (hráči mohou běžet pouze směrem vpřed). Kdo je uloven, zůstává vsedě na místě (stává se sasankou) a pomáhá rybáři chytat ostatní rybičky. Rybiček se dotýká pouze rukou. Každý, kdo je chycen, stává se sasankou. Hra končí, jakmile jsou všichni chyceni.
  4. Tygří  honička: Na začátku hry je zvolen tygr (tygřice). Ten si zasune za úbor rozlišovací dres a chytá ostatní (lovce). Kdo je chycen, splní zadaný úkol (dřepy, kliky, běžet k protější stěně tělocvičny atd…). Úkolem lovců je získat tygří trofej (rozlišovací dres). Komu se to podaří, stává se tygrem. (obr. 4,5)

Cíl/účel cvičení + nejčastější chyby, na co si dát pozor: Při úplném začátku se věnujeme různým pohybovým aktivitám, které rozvíjejí motorické a fyzické dovednosti, pracujeme s nadšením pro hru, kdy žáci považují pohyb za příjemnou součást tréninku. Činnosti je třeba dobře a srozumitelně vysvětlit a předvést v praxi, důležité je dostatečné opakování a upevňování získaných dovedností, individuální přístup. Seznamujeme se nenásilnou formou s pravidly, která postupně zařazujeme do hry.

Ondřej Vykydal, škola: ZŠ Ruda nad Moravou

 

Zpět