Projekt nebyl v roce 2021 ze strany MŠMT zatím vyhlášen.

Metodika 3

Inspiruj se » Florbal » Metodika 3

driblink:

Žáci se věnují driblinku na místě, při chůzi i běhu, mezi překážkami (terčíky), při nácviku začínají pomalou chůzí, zrychlují, zastavují, mění směr. (obr. 1)

Přihrávka: (obr. 2,3)

Přihrávky nacvičujeme o zeď individuálně i ve dvojici, věnujeme se hlavně správnému postoji a držení hole, vedení míčku, tahem, příklepem, sledování pohybu míčku i dění kolem sebe. Soustředíme se na správné postavení čepele a směru střely, začínáme opět pomalu a postupně zrychlujeme a přidáváme i na síle odpalu. Trénujeme na místě a s důrazem na přesnost přihrávky a postupně přidáváme přihrávky v pohybu, případně v běhu. Žáci stojí proti sobě bokem, nejdříve na kratší vzdálenost, důležitý je postoj a přenášení váhy z nohy na nohu a rotace trupu i kyčlí. Věnujeme se nácviku zpracování skákajícího míčku, odrazu od mantinelu, rozehrávky brankářem.

Střela na branku (obr. 4)

Na zvládnutí přihrávky navazuje střela na branku a opět zvládnutí správného postoje, švihu a držení hole. Nácviku se věnujme individuálně s menší či větší vzdálenosti a různým postavením čepele i razancí střely, případně práce zápěstí. Žáci si přihrávají, běží společně na branku, jeden vystřelí nebo přihrávající nahrává z rohu za brankou a nabíhající vystřelí, střílíme přes překážky, kužely…

Herní činnosti jednotlivce: (obr. 5)

Zároveň s nácvikem herních činností jednotlivce zdokonalujeme driblink a manipulaci s míčkem. Důležitý je přehled o situaci a kontakt s míčkem i spoluhráčem, rychlost, obratnost, zrychlení i zastavení, schopnost změny směru.

Hráči se obehrávají ve vyznačeném malém prostoru v situaci jeden na jednoho nebo dva na jednoho. V prostou můžeme manipulaci ztížit různými překážkami. Hrát na určitý počet dotyků, na čas, změnu území. atd…

Brankář:

Na začátku by chtěl být každý brankář, tak si to postupně zájemci vyzkouší a jen někteří se pro to být brankářem rozhodnou. Brankář používá speciální oblečení, obličejovou masku a rukavice, chytá míček rukou, nepoužívá florbalovou hůl, má vymezené brankoviště, musí být rychlý, hbitý a mít postřeh a přehled o herní situaci.

Cíl/účel cvičení + nejčastější chyby, na co si dát pozor: Nácvik všech herních dovedností provádíme opakovaně a pravidelně, věnujeme se jim v různých obměnách, vytváříme stanoviště, střídáme spoluhráče a zařazujeme soutěživé prvky. Opakovaně předvádíme správné držení těla, postoje při hře, střele, držení hole i manipulaci s míčkem, přehledu na hřišti, věnujeme se individuální pomoci jednotlivci. Učení se hrou, pestrost, zábava, motivace, dobré příklady, rada, pochvala, spolupráce, kamarádství, týmová hra. Součástí nácviku herních dovedností je i zvládnutí a dodržování pravidel florbalu

Ondřej Vykydal, Škola: ZŠ Ruda nad Moravou

 

Zpět