Zdroje

Metodický portál RVP. Metodická doporučení Lenky Fabikovičové. Retrieved from https://hop.rvp.cz/metodicka-doporuceni-lenky-fabikovicove
Metodický portál RVP. Inspirace: Anita Blažejová, Dolní Lánov. Retrieved from https://hop.rvp.cz/inspirace-anita-blazejova-dolni-lanov