Projekt nebyl v roce 2021 ze strany MŠMT zatím vyhlášen.

Ke stažení

Veškeré smluvní dokumenty spojené s projektem "Sportuj ve škole" jsou k dispozici po přihlášení do online databáze.

Od zapojené školy potřebujeme 2 originály Smlouvy o spolupráci a od každého lektora 2 originály Dohody o provedení práce a Souhlas se zpracováním osobních údajů (GDPR). Výkazy práce je třeba zaslat do 3 pracovních dnů od konce kalendářního měsíce, ve kterém lekce probíhaly.

Ostatní dokumenty

Závěrečné zprávy "Sportuj ve škole"