Adresa

AŠSK ČR z.s.
José Martího 31
162 00 Praha 6 – Veleslavín


Svatava Ságnerová
vedoucí projektu

Tel:  605 702 141

E-mail:
svatka.sagnerova@seznam.cz

Dagmar Hubáčková
koordinátorka projektu

Tel: 603 372 928

E-mail:
sportujveskole@assk.cz

Tomáš Mojžiš
administrátor projektu

Tel: 608 530 133

E-mail:
mojzis@assk.cz

Anna Majerová
administrátorka projektu

Tel: 734 277 241

E-mail:
majerova@assk.cz

Dana Kafková
ekonomka projektu

Tel: 774 823 515

E-mail:
kafkova@assk.cz

Leoš Bím
vedoucí administrátor projektu

Tel: 732 111 446

E-mail:
leos.bim@jergym.cz

Martina Ligurská
administrátorka projektu

Tel: 775 608 895

E-mail:
ligurska@assk.cz