Projekt nebyl v roce 2021 ze strany MŠMT zatím vyhlášen.

Osmero sportuj ve škole

1. Bavíme sportem

Probouzíme v holkách a klucích radost z pohybu. Kdykoliv to lze, realizujeme pohybovou činnost formou zábavné hry.

2. Ukazujeme a opakujeme

Před nácvikem dovedností dětem činnost opakovaně předvedeme. V ukázkách pokračujeme i v průběhu jejich cvičení.

3. Hýbeme se společně

Činnosti organizujeme ve skupinách. Žáky a žákyně rozvrstvujeme dle jejich aktuální úrovně.

4. Zapojujeme všechny

Během lekcí nikoho nevyřazujeme ze hry či z činnosti. Také nikoho netrestáme za prohru, ani za nedokonalost.

5. Klademe důraz na individuálnost

Při hromadných činnostech zadáváme individuálně odlišné úkoly.

6. Věnujeme se každému jednotlivě

Během lekcí se snažíme školákům a školačkám věnovat také individuálně.

7. Využíváme různých přístupů

V průběhu roku využíváme více didaktických stylů, nikoli jen jeden přístup.

8. Přizpůsobujeme lekce potřebě

Když je činnost pro děti nezajímavá, případně už jsou unaveni, změníme ji.