Projekt nebyl v roce 2021 ze strany MŠMT zatím vyhlášen.

Podmínky Sportuj ve škole

Kdo zodpovídá za lekce Sportuj ve škole?

Za organizaci, zabezpečení a realizaci projektu včetně bezpečnosti a ochrany žáků zodpovídá škola. Řídící tým projektu z Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) zašle po skončení projektu k vyplnění formu evaluační zprávy, na jejímž základě škola vyhodnotí průběh a výsledky projektu za příslušné období.

Dle čeho se Sportuje ve škole?

Základním podkladem pro náplň lekcí je ověřená Metodika MŠMT z projektu Hodina pohybu navíc. Obsah lekcí upravují cvičitelé sami dle toho, co jejich malé "cvičence" nejvíce baví. Zmíněný materiál jim pomáhá sestavit hodiny pro všeobecný pohybový rozvoj i vybrané sporty - fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby, bruslení a florbal.

Kdo s dětmi Sportuje ve škole?

Lekce vedou aprobovaní učitelé tělesné výchovy, učitelé 1. a 2. stupně, vychovatelky školní družiny, případně trenéři. Cvičitele si zajišťuje každá škola samostatně.

Kdy lekce probíhají?

Holky a kluci se prohání po sportovištích v rámci fungování školní družiny. Přesnou hodinu lekcí si může dle svých potřeb určit každá škola sama. Lekce trvá 45 minut.

Kdo Sportuje ve škole a kolik dětí může cvičit celkem?

Sportovat mohou holky a kluci 1. až 5. ročníku zapojených základních škol, které navštěvují školní družinu a do hodin pohybových aktivit je přihlásí rodiče. Pokud se v rámci dané školy kapacita 30 dětí na lekci nevyčerpá, mohou se k hodinám zapsat také děti, jež školní družinu nenavštěvují. Každé dítě může navštěvovat maximálně 1 lekci týdně. Za každou školu mohou v rámci projektu "Sportuj ve škole" cvičit až 3 různé skupiny o maximální kapacitě 30 dětí/skupina. Minimální kapacita jedné skupiny je 10 dětí.

Co zapojená škola získá a kdo platí cvičitele Sportuj ve škole?

Každý cvičitel získá hrubou mzdu ve výši 300 Kč za lekci, které mu na základě podepsané dohody o provedení práce a výkazů realizovaných hodin zašle každý měsíc Asociace školních sportovních klubů. Zároveň obdrží ověřenou Metodiku MŠMT pro rozvoj všeobecného pohybu pro následující sporty: fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby, bruslení a florbal.

Jaká škola se může zapojit?

Do projektu se může zapojit každá škola, která se řádně přihlásí, to znamená: vyplní a odešle přihlášku. V kalendářním roce 2021 bude podpořeno 1000 zaregistrovaných škol.