Škola vyplní přihlášku do projektu „Sportuj ve škole“, ve které specifikuje, jak by měl projekt na škole probíhat (např. počet lekcí za týden – maximálně mohou být tři). Následně obdrží informaci o úspěšné registraci do projektu s dalšími organizačními pokyny.