Škola vyplní přihlášku do projektu „Sportuj ve škole“, ve které specifikuje, jak by měl projekt na škole probíhat (např. počet lekcí za týden – maximálně mohou být tři; počet cvičitelů, kteří budou lekce vést). Zašle ji poštou či e-mailem na adresu uvedenou níže a následně obdrží informaci o úspěšné registraci do projektu s dalšími organizačními pokyny.

E-mail k zaslání přihlášky:
sportujveskole@assk.cz

Poštovní adresa k zaslání přihlášky:

AŠSK ČR, z.s.
Tomáš Mojžiš
José Martího 31
Praha 6 – Veleslavín
162 00