Přihlašování škol pro rok 2019 už proběhlo, a tudíž je momentálně registrace uzavřena. Stále však přijímáme náhradníky. Více informací se dozvíte zde.

Postup přihlášení

Škola vyplní přihlášku do projektu „Sportuj ve škole“, ve které specifikuje, jak by měl projekt na škole probíhat (např. počet lekcí za týden – maximálně mohou být tři; počet cvičitelů, kteří budou lekce vést). Zašle ji poštou či e-mailem na adresu uvedenou níže a následně obdrží informaci o úspěšné registraci do projektu s dalšími organizačními pokyny.

E-mail k zaslání přihlášky:
sportujveskole@assk.cz

Poštovní adresa k zaslání přihlášky:

AŠSK ČR, z.s.
Dagmar Hubáčková
José Martího 31
Praha 6 – Veleslavín
162 00