Do projektu se může přihlásit jakákoliv základní škola. Kapacita projektu je však limitována, a tudíž bude ve školním roce 2018/2019 podpořeno prvních 350 zaregistrovaných škol. Projekt startuje od 1. září 2018, v případě nevyčerpané kapacity je možné se do projektu přihlásit i po jeho spuštění.

Load More

Škola zapojená do projektu obdrží sportovní vybavení, které může cvičitel používat během hodin „Sportuj ve škole“ i o hodinách tělocviku. Každý cvičitel získá hrubou mzdu ve výši 350 Kč za lekci, které mu na základě podepsané dohody o provedení práce a výkazů realizovaných hodin zašle každý měsíc Asociace školních sportovních klubů. Zároveň obdrží ověřenou metodiku projektu pro rozvoj všeobecného pohybu i následující sporty: fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby a bruslení.

Load More

Sportovat mohou holky a kluci 1. až 5. ročníku zapojených základních škol, které navštěvují školní družinu a do projektu je přihlásí rodiče. Pokud se v rámci dané školy kapacita 30 dětí na lekci nevyčerpá, mohou se k hodinám zapsat také děti, jež školní družinu nenavštěvují. Každé dítě může navštěvovat maximálně 1 lekci týdně. Za každou školu mohou v rámci „Sportuj ve škole“ cvičit až 3 různé skupiny o maximální kapacitě 30 dětí/skupina.

Load More

Holky a kluci se prohání po sportovištích v době fungování školní družiny. Přesnou hodinu lekcí si může dle svých potřeb určit každá škola sama. Lekce trvá 45 minut.

Load More

Sportoviště i vybavení pro celoroční realizaci lekcí zajišťuje škola. Vždy tedy záleží na jejích možnostech, běžně však hodiny probíhají na krytých i venkovních školních sportovištích. V případě vybraných hodin (např. výuka bruslení) se děti přesouvají i mimo školní prostory.

Load More

Lekce vedou kvalifikovaní učitelé TV, případně aprobované učitelky 1. stupně ZŠ a trenéři s minimální licencí „B“ nebo vychovatelky družin, jež byly proškoleny či školení,  které bude k projektu pořádat Asociace školních sportovních klubů, absolvují během školního roku. Cvičitele si zajišťuje každá škola samostatně.

Load More

Nápň lekcí vymýšlí a upravují cvičitelé sami dle toho, co jejich malé „cvičence“ nejvíce baví. Inspiraci hledají v ověřené online metodice a videích z hodin „Sportuj ve škole“. Zmíněné materiály jim pomáhají sestavit hodiny pro všeobecný pohybový rozvoj i vybrané sporty – fotbal, basketbal, házená, volejbal, ragby a bruslení. Praktické rady si cvičitelé mohou odnést také z užitečných školení a praktických seminářů, které pro ně v průběhu roku pořádá Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) zdarma.

Load More

Za organizaci, zabezpečení a realizaci projektu včetně bezpečnosti a ochrany žáků zodpovídá škola. Řídící tým projektu z Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) zašle k vyplnění formu evaluační zprávy, na jejímž základě škola vyhodnotí průběh a výsledky projektu za příslušné období.

Load More