Zábava a pohyb pro školáky a školačky

Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti – nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě!

 

Motivace a vzdělání pro cvičitele

I pro toho nejzkušenějšího cvičitele bude „Sportuj ve škole“ zábavnou výzvou. Vést totiž bude hodiny s různě starými dětmi, které mají rozdílné pohybové nadání. Hodinový program si bude vymýšlet a upravovat sám dle toho, co jeho malé „cvičence“ nejvíce baví. Inspiraci bude hledat v ověřené metodice a videích z hodin „Sportuj ve škole“.

 

Úspora času a služba pro rodiče

Rodiče už nemusí spěchat z práce, aby převezli své děti na sportovní kroužek. Hodina sportu, která jejich ratolest baví, navazuje na konec výuky a odehrává se v prostorách školy. O děti je tudíž postaráno a rodiče se nemusí uvolňovat ze zaměstnání či se strachovat, zda jejich syn či dcera sami zvládnou přejezd na sportovní kroužek mimo okolí školy. Navíc je „Sportuj ve škole“ pro jejich děti zdarma.

Přátelská atmosféra a sportovní vyžití pro školu

Díky lekcím „Sportuj ve škole“ se děti z různých tříd navzájem poznávají v rámci hodin sportovní zábavy. Pravidelně se setkávají starší cvičenci s těmi mladšími a společně se učí novým dovednostem i hrám. Celkově se tak díky projektu zlepšují vztahy mezi školáky a školačkami.