Sportuj ve škole bude pokračovat od 1. září 2024. Bližší informace obdrží školy e-mailem a budou zveřejněny zde na webových stránkách projektu.

Goalball

Inspiruj se » Cvičení pro žáky se speciálními potřebami » Goalball

Goalball je kolektivní míčový sport, který provozují zejména nevidomí a slabozrací sportovci. Hraje se na hřišti, které je středovou čárou rozdělené na dvě hráčská pásma. Ke hře se používá míč (obr. 1), který je velikostí podobný basketbalovému míči, ale opatřený rolničkami uvnitř. Ty slouží k tomu, aby hráči věděli, kde se míč právě nachází. Pravidla: http://www.sport-nevidomych.cz. Kromě míče budete k vyzkoušení hry či průpravným hrám potřebovat klapky na oči, můžete použít i chrániče. (obr. 2)

Průpravné hry:

- Hráči se rozmístí do kruhu a přihrávají si mezi sebou míč. Přihrávka může vést cíleně za hráčem, který zatleská, nebo může být zvolena jakýmkoliv směrem a hráč, který slyší pohybující se míč jeho směrem, přihrávku zpracuje. Varianta "na zloděje" je s hráčem uprostřed kruhu, který se snaží přihrávku mezi hráči v kruhu zachytit. Pokud se mu to podaří, vystřídá se s hráčem, který přihrával.

- Po rozmístění hráčů do většího kruhu je principem hry nedovolit míči, aby opustil vymezený prostor. Hráči, jejichž směrem se kutálí ozvučený míč, se snaží míč zachytit.

-  Další z her na určování směru pohybu míče a vnímání prostoru spočívá v tom, že hráč si libovolným směrem pošle míč, jde po jeho dráze a snaží se jej sebrat.

- Hráči chodí v prostoru tělocvičny s ozvučeným míčem, se kterým štěrchají, a jeden druhému se snaží vyhnout, aby se nesrazili.

- Můžete si vyzkoušet jednoduchou hru, kdy se družstva snaží dát gól do soupeřovy brány, prostoru… Děti se s míčem mohou pohybovat ve stoje (obr. 3), brankář může zkoušet kutálející míč chytat vleže (obr. 4), nebo při nízkém postoji vkleče. (obr. 5)

Cíl/účel cvičení + nejčastější chyby, na co si dát pozor: Vedle všestranného rozvoje hráčů, který je zaměřen na pohybové dovednosti, se soustředíme především na nácvik prostorového, sluchového a taktilního vnímání. Vyzkoušení hry bude jistě zajímavé i pro děti bez zrakového postižení.

 

Zpět