Projekt nebyl v roce 2021 ze strany MŠMT zatím vyhlášen.

Proč se zapojit

Zábava a pohyb pro školáky a školačky

Díky hrám a zábavným sportovním cvičením rozvíjí školáci a školačky své všestranné pohybové dovednosti. Nezáleží na talentu, ani výkonnosti - nejdůležitější je chtít se bavit pohybem se spolužáky a kamarády. Zapojit se tak může úplně každé dítě!

Obecné - piktogram2-231x300.png

Motivace a vzdělání pro cvičitele

I pro toho nejzkušenějšího cvičitele bude Sportuj ve škole zábavnou výzvou. Lekce totiž povede s různě starými dětmi, které mají rozdílné pohybové nadání. Hodinový program si každý lektor vymýšlí a upravuje sám dle toho, co jeho malé "cvičence" nejvíce baví. Inspiraci může hledat v ověřené metodice a videích z hodin Sportuj ve škole.

Obecné - piktogram2-231x300.png

Úspora času a služba pro rodiče

Rodiče už nemusí spěchat z práce, aby převezli své děti na sportovní kroužek. Hodina sportu, která jejich ratolest baví, navazuje na konec výuky a odehrává se v prostorách školy. O děti je tudíž postaráno a rodiče se nemusí uvolňovat ze zaměstnání či se strachovat, zda jejich syn či dcera sami zvládnou přejezd na sportovní kroužek mimo okolí školy. Navíc je "Sportuj ve škole" pro jejich děti zdarma.

Obecné - piktogram3-300x282.png

Přátelská atmosféra a sportovní vyžití pro školu

Díky lekcím Sportuj ve škole se děti z různých tříd navzájem poznávají v rámci hodin sportovní zábavy. Pravidelně se setkávají starší cvičenci s těmi mladšími a společně se učí novým dovednostem i hrám. Celkově tak projekt přispívá k podpoře vzájemné pozitivní komunikace a sounáležitosti žáků jedné školy.